elpt bij

HET COMMUNICATIEPLAN VAN PAPIER HALEN & OMZETTEN IN ACTIE

Wat moet er in een communicatietraject gedaan worden? Hoe krijg je dat project nu eindelijk van de grond? Soms kan communicatie je het gevoel geven dat je in een kluwen vastzit. Ook al zijn de communicado’s goed in hun vak en doet iedereen zijn stinkende best met de beste intenties. Maar communicatie alleen als plan, daar schiet je niets mee op.

Maak het eenvoudig

Soms komt het door een gebrek aan tijd. Soms door de waan van de dag. En soms doordat we alleen nog maar denken en praten in strategieën en tactieken. Wat de reden ook is, communiceren wordt vaak onnodig ingewikkeld gemaakt. Bestuurlijke doelen worden niet gehaald. Dat frustreert en kost enorm veel tijd, geld en energie.

Kom uit die groef

Als je omhoog zit, als er geen tijd is en de communicatie komt maar niet van de grond, kies dan niet langer voor rondjes draaien maar voor doorpakken. Ik zorg dat het niet bij praten en vergaderen blijft, maar dat jouw opdracht eindelijk eens van dat papier afkomt.

Communicatie met actie, overzicht, rust en richting

Je bent directeur of manager communicatie en je ergert je kapot aan het gewauwel. Er moet nu eindelijk iets komen. Het project of communicatietraject moet uit de startblokken. Je wilt “iets” hebben, je wilt los. Maar steeds vaker hoor je jezelf mompelen “Doe iets!”. Je zoekt een communicatieadviseur, bestuursadviseur, communicatiemanager of -strateeg of een senior adviseur. You name it. In elk geval iemand die zorgt voor actie, overzicht, rust en richting.

Herkenbaar?

Je wilt alle neuzen in dezelfde richting en je communiceert tot je een ons weegt maar er verandert niets
Je wilt dat partijen elkaar begrijpen maar ze willen niet meer met elkaar in gesprek. Ze verstaan elkaars taal niet meer
Het samenwerken stokt steeds weer op basis van misverstanden of mis-beelden van elkaar
Je wilt in gesprek met je doelgroepen maar het geeft telkens zoveel gedoe, je weet niet precies hoe je het gesprek wel goed kunt doen
Je wilt niet meer ad hoc communiceren maar toch gebeurt dat steeds weer wel. Hoe krijg je het nu planmatig en met structuur voor elkaar?
Je wilt gewoon communiceren over een project maar heel veel mensen vinden er wat van en het komt daardoor maar niet van de grond
Er moet veel gecommuniceerd worden, maar niemand heeft tijd
Je wilt hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden in de communicatie, maar als je dat probeert, verzand je steeds weer in details
Je wilt je bestuurlijke doelen halen, maar het blijft maar bij praten en vergaderen. Er moet nu echt iets gebeuren

Tijd voor actie

Dit zijn situaties waarin er snel iets moet gebeuren. Situaties ook die vragen om acties waarbij problemen worden opgelost. Zacht op de mens, hard op de inhoud. Ik sta boven het tumult en verlies me niet in details, maar benoem de dingen die al tijden sudderen. Dat kan ik op een nette en niet bedreigende manier.

Aangenaam

Mijn naam is Yvette Meinema, eigenaar van buro Horizon. Hier lees je meer over mij. Geef me de regie in communicatie en ik trek het weer vlot. Ben je benieuwd òf en wàt ik voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met me op.

Organisaties waarvoor ik werk(te):

Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Provincie Flevoland, Avebe,  Gemeente Assen, Gemeente Opsterland, Envedder, NAM

Resultaat

Ik kom in actie en breng overzicht, rust en richting. Ik doe mijn werk met sensitiviteit voor politiek, organisatie en bestuur. Ik maak het weer bewust eenvoudig. En zorg dat de resultaten van de communicatieafdeling weer gezien mogen worden.

Copyright © 2021 Buro Horizon. All Rights Reserved